笔仙

Casting complet

Ahn Byeong-ki

Ahn Byeong-ki

réalisateur

Ahn Byeong-ki

Ahn Byeong-ki

scénariste


Mei Ting

Mei Ting

Xiao Ai

Ma Shuliang

Ma Shuliang

non-renseigné

Wu Chao

Wu Chao

Qi Kun

Zhu Jiangdi

Zhu Jiangdi

Xiao Xin

Guo Jingfei

Guo Jingfei

Yinan

Gao Xinyu

Gao Xinyu

non-renseigné