Call Me Chihiro

Casting complet

Rikiya Imaizumi

Rikiya Imaizumi

réalisateur


Kasumi Arimura

Kasumi Arimura

Chihiro

Hana Toyoshima

Hana Toyoshima

Kuniko Seo / Okaji

Ryuya Wakaba

Ryuya Wakaba

Taniguchi

Yui Sakuma

Yui Sakuma

Hitomi

Lily Franky

Lily Franky

Utsumi

Jun Fubuki

Jun Fubuki

Tae

Mitsuru Hirata

Mitsuru Hirata

Bito

Toshie Negishi

Toshie Negishi

Nagai

Miwako Ichikawa

Miwako Ichikawa

Chihiro

Itsuki Nagasawa

Itsuki Nagasawa

Chinatsu Ube

Tetta Shimada

Tetta Shimada

Makoto Satake

Keiichi Suzuki

Keiichi Suzuki

Tramp

Fusako Urabe

Fusako Urabe

Kuniko's Mother

Yôichirô Saitô

Yôichirô Saitô

Kuniko's Father