Détective Dee II : La légende du dragon des mers

Casting complet

Tsui Hark

Tsui Hark

réalisateur

Tsui Hark

Tsui Hark

scénariste

Kuo-Fu Chen

Kuo-Fu Chen

scénariste

Chang Chia-lu

Chang Chia-lu

scénariste


Mark Chao

Mark Chao

Dee Renjie

AngelaBaby

AngelaBaby

Ruiji

William Feng

William Feng

Yuchi Zhenjin

Kim Bum

Kim Bum

Yuan Zhen

Carina Lau

Carina Lau

Wu Zetian

Chen Kun

Chen Kun

Dr. Wang Pu

Chien Sheng

Chien Sheng

The Emperor

Lin Gengxin

Lin Gengxin

Shatuo Zhong

Dong Hu

Dong Hu

Huo Yi

Zhang Shan

Zhang Shan

Chusui Liang

Guoyi Chen

Guoyi Chen

Admiral

Tie Nan

Tie Nan

Bo Qianzhang

Yan Jie

Yan Jie

Kuang Zhao

Wang Xichao

Wang Xichao

Zhou Qian

Ma Jingjing

Ma Jingjing

Touba Lie

Chao Hsu Lin

Chao Hsu Lin

Cheng An

Zhang Hao

Zhang Hao

Taoist Priest Rui Yun

Limin Deng

Limin Deng

Master Wang

Guoyin Jiang

Guoyin Jiang

Eunuch Lao

Yulin Gao

Yulin Gao

Ding Yuanda

Jiatong Lai

Jiatong Lai

Vice-Admiral

Jaihui Yan

Jaihui Yan

Vice-Admiral

Hangyu Tian

Hangyu Tian

Vice-Admiral

Nuo A.

Nuo A.

Tuoba Lie's Man

Tuli Guer

Tuli Guer

Tuoba Lie's Man

Qingjian Wu

Qingjian Wu

Tuoba Lie's Man

Peng Zhou

Peng Zhou

Tuoba Lie's Man

Yuanfeng Gao

Yuanfeng Gao

Tuoba Lie's Man

Fucheng Zhang

Fucheng Zhang

Tuoba Lie's Man

Meihui Chen

Meihui Chen

Ruiji's Maid

Wenxue Sun

Wenxue Sun

Ruiji's Maid

Junzhu Zhang

Junzhu Zhang

Ruiji's Maid

Hui Guo

Hui Guo

Da Lisi Guard

Xiaoluo Mo

Xiaoluo Mo

Da Lisi Guard

Gangqiang Yang

Gangqiang Yang

Da Lisi Guard

Guoqiang Wu

Guoqiang Wu

Da Lisi Guard

Chao Xu

Chao Xu

Da Lisi Guard

Junjie Guan

Junjie Guan

Da Lisi Guard

Mingzhe Song

Mingzhe Song

Da Lisi Guard

Tanwei Pang

Tanwei Pang

Da Lisi Guard

Qiankun Ma

Qiankun Ma

Da Lisi Guard

Teng Zhou

Teng Zhou

Da Lisi Guard

Yuzhan Gao

Yuzhan Gao

Da Lisi Guard

Chen Song

Chen Song

Huoyi's Man

Fanjie Meng

Fanjie Meng

Huoyi's Man

Jianfeng Chen

Jianfeng Chen

Huoyi's Man

You Zhang

You Zhang

Huoyi's Man

Rongjian Yang

Rongjian Yang

Huoyi's Man

Guangchao Liu

Guangchao Liu

Huoyi's Man

Maoping Zhan

Maoping Zhan

Apprentice to Wang Pu

Yongyong Yang

Yongyong Yang

Apprentice to Wang Pu

Guangwen Bao

Guangwen Bao

Apprentice to Wang Pu

Xiao Xiao

Xiao Xiao

Court Lady

Hanyi Zhang

Hanyi Zhang

Court Lady

Lili Wang

Lili Wang

non-renseigné

Xiaoqin Xu

Xiaoqin Xu

non-renseigné