Detention

Casting complet

John Hsu

John Hsu

réalisateur

Lu Luming

Lu Luming

compositeur


Gingle Wang

Gingle Wang

Fang Ray Shin

Jing-Hua Tseng

Jing-Hua Tseng

Wei Chong-Ting

Fu Meng-Po

Fu Meng-Po

Chang Ming-Hui

Cecilia Choi

Cecilia Choi

Yin Tsui-Han

Hung Chang Chu

Hung Chang Chu

Inspector Bai

Ching-ting Hsia

Ching-ting Hsia

Fang Ray Shin's father

Pen-yu Chang

Pen-yu Chang

Fang Ray Shin's mother

Yun Chung-Yueh

Yun Chung-Yueh

Old Wei Chong-Ting

Chin-Yu Pan

Chin-Yu Pan

Sheng

Kuan-Yi Li

Kuan-Yi Li

Wen-Xiong

Wang Ko-Yuan

Wang Ko-Yuan

Huang You-Xin

Moon Lee

Moon Lee

Zhou Xin


Aileen Li

Aileen Li

productrice

Lee Lieh

Lee Lieh

productrice exécutive