Journey to the West,Demon Chapter 2

Casting complet

Tsui Hark

Tsui Hark

réalisateur

Stephen Chow

Stephen Chow

scénariste

Raymond Wong Ying-Wah

Raymond Wong Ying-Wah

compositeur


Kris Wu

Kris Wu

Tang Sanzang

Lin Gengxin

Lin Gengxin

Sun Wukong

Yao Chen

Yao Chen

Jiu Gong / Immortal Golden Vulture

Lin Yun

Lin Yun

White Bone Spirit

Yang Yiwei

Yang Yiwei

Zhu Bajie

Mengke Bateer

Mengke Bateer

Sha Wujing

Wang Likun

Wang Likun

Spider Demon

Bao Bei Er

Bao Bei Er

King

Wang Duo

Wang Duo

Handsome Zhu Bajie

Dong Chengpeng

Dong Chengpeng

Taoist Priest

Cheng Si-Han

Cheng Si-Han

Tang Sanzang's Teacher

Shu Qi

Shu Qi

Duan Xiaojie

Zhang Yixin

Zhang Yixin

non-renseigné

Stephen Chow

Stephen Chow

Theater Employee (non-crédité)

Tsui Hark

Tsui Hark

Theater Employee (non-crédité)


Stephen Chow

Stephen Chow

producteur

Zhao Hai-Cheng

Zhao Hai-Cheng

producteur

Ling Hong

Ling Hong

producer

Shi Nansun

Shi Nansun

productrice