Le Chevalier des ombres : entre Yin et Yang

Casting complet

Yan Jia

Yan Jia

réalisateur

Boham Liu

Boham Liu

scénariste


Jackie Chan

Jackie Chan

Pu Songling

Elane Zhong

Elane Zhong

Nie Xiaoqian

Ethan Juan

Ethan Juan

Ning Cai Cheng

Lin Peng

Lin Peng

non-renseigné

Austin Lin

Austin Lin

non-renseigné

Qiao Shan

Qiao Shan

non-renseigné

Charles Luu

Charles Luu

non-renseigné

Lance Luu

Lance Luu

non-renseigné

Mark Luu

Mark Luu

non-renseigné

Pan Changjiang

Pan Changjiang

non-renseigné

Yuen King-Tan

Yuen King-Tan

non-renseigné

Xia Meng

Xia Meng

Girl