Mobile Suit Gundam - Cucuruz Doan's Island

Casting complet

Yoshikazu Yasuhiko

Yoshikazu Yasuhiko

réalisateur

Toshizo Nemoto

Toshizo Nemoto

scénariste

Takayuki Hattori

Takayuki Hattori

compositeur


Toru Furuya

Toru Furuya

Amuro Ray (voix)

Satomi Arai

Satomi Arai

Haro / Mirai Yashima / Kikka Kitamoto (voix)

Shunsuke Takeuchi

Shunsuke Takeuchi

Cucuruz Doan (voix)

Ken Narita

Ken Narita

Bright Noa (voix)

Megumi Han

Megumi Han

Sayla Mass / Letz Cofan (voix)

Toshio Furukawa

Toshio Furukawa

Kai Shiden (voix)

Hideki Nakanishi

Hideki Nakanishi

Hayato Kobayashi (voix)

Misato Fukuen

Misato Fukuen

Fraw Bow (voix)

Tomofumi Ikezoe

Tomofumi Ikezoe

Sleggar Law (voix)

Ayaka Asai

Ayaka Asai

Katz Hawin / Barbara (voix)

Takashi Kondo

Takashi Kondo

Job John (voix)

Kenta Matsumoto

Kenta Matsumoto

Olsen (voix)

Shinji Kawada

Shinji Kawada

Ritsma (voix)

Takuya Eguchi

Takuya Eguchi

Oscar Dublin (voix)

Keisuke Komoto

Keisuke Komoto

Marker Clan (voix)

Hiroshi Naka

Hiroshi Naka

Johann Ibrahim Revil (voix)

Hiroshi Shirokuma

Hiroshi Shirokuma

Elran (voix)

Naomi Kusumi

Naomi Kusumi

Gopp (voix)

Katsuyuki Konishi

Katsuyuki Konishi

Staff Officer (voix)

Fu Hirohara

Fu Hirohara

Cara (voix)

Yuma Uchida

Yuma Uchida

Marcos (voix)

Takumi Yamazaki

Takumi Yamazaki

M'Quve (voix)

Makoto Yasumura

Makoto Yasumura

Uragang (voix)

Atsushi Miyauchi

Atsushi Miyauchi

Egba Atler (voix)

Youji Ueda

Youji Ueda

Wald Ren (voix)

Shizuka Itoh

Shizuka Itoh

Selma Livens (voix)

Koji Yusa

Koji Yusa

Yun Sangho (voix)

Yuu Hayashi

Yuu Hayashi

Danan Rashica (voix)