Mobile Suit Gundam : L'éclat de Hathaway

Casting complet

Shuko Murase

Shuko Murase

réalisateur

Yasuyuki Mutou

Yasuyuki Mutou

scénariste


Kensho Ono

Kensho Ono

Hathaway Noa (voix)

Reina Ueda

Reina Ueda

Gigi Andalucia (voix)

Junichi Suwabe

Junichi Suwabe

Kenneth Sleg (voix)

Soma Saito

Soma Saito

Lane Aim (voix)

Atsumi Tanezaki

Atsumi Tanezaki

Mace Flower

Kenjiro Tsuda

Kenjiro Tsuda

Gawman Nobile

Tōru Furuya

Tōru Furuya

Amuro (voix)