Bunshinsaba

4h48

durée totale

3

films

2012-2014

s'étend sur 3 années


Films

笔仙

笔仙

2012

笔仙2

笔仙2

2013

笔仙3

笔仙3

2014


En vedette

Ahn Byeong-ki

Ahn Byeong-ki

6 crédits

Mei Ting

Mei Ting

2 crédits

Wu Chao

Wu Chao

2 crédits

Guo Jingfei

Guo Jingfei

2 crédits

Zhu Jiangdi

Zhu Jiangdi

2 crédits