Chine

Les données se répartissent sur 15 subdivisions (provinces) et 33 villes, concernant un total de 86 personnalités*.

Podium

villes

avec le plus de naissances
Shanghai avec 17 naissances
avec le plus de crédits
Pékin avec 72 crédits

provinces

avec le plus de naissances
Municipalité autonome avec 39 naissances
avec le plus de crédits
Municipalité autonome avec 158 crédits

Villes

Villes Provinces Personnalités*
Bengbu Anhui 1
Chaohu Anhui 1
Wuhu Anhui 1
Fuzhou Fujian 1
Xiamen Fujian 1
Canton Guangdong 8
Chaozhou Guangdong 1
Foshan Guangdong 1
Lianjiang Guangdong 1
Shaxi Guangdong 1
Taishan Guangdong 1
Guiyang Guizhou 1
Harbin Heilongjiang 3
Mudanjiang Heilongjiang 1
Qiqihar Heilongjiang 1
Hankou Hubei 1
Wuhan Hubei 1
Nankin Jiangsu 1
Suqian Jiangsu 1
Suzhou Jiangsu 1
Changchun Jilin 1
Dalian Liaoning 2
Shenyang Liaoning 4
Pékin Municipalité autonome 16
Shanghai Municipalité autonome 17
Tianjin Municipalité autonome 6
Xi'an Shaanxi 2
Jinan Shandong 2
Qingdao Shandong 2
Taiyuan Shanxi 1
Chengdu Sichuan 2
Hangzhou Zhejiang 1
Quzhou Zhejiang 1

* D'après les données disponibles dans notre base au 24 mars 2023.