Chine

Les données se répartissent sur 14 subdivisions (provinces) et 30 villes, concernant un total de 75 personnalités*.

Podium

villes

avec le plus de naissances
Shanghai avec 13 naissances
avec le plus de crédits
Pékin avec 59 crédits

provinces

avec le plus de naissances
Municipalité autonome avec 32 naissances
avec le plus de crédits
Municipalité autonome avec 130 crédits

Villes

Villes Provinces Personnalités*
Bengbu Anhui 1
Chaohu Anhui 1
Wuhu Anhui 1
Fuzhou Fujian 1
Xiamen Fujian 1
Canton Guangdong 7
Chaozhou Guangdong 1
Foshan Guangdong 1
Lianjiang Guangdong 1
Shaxi Guangdong 1
Taishan Guangdong 1
Harbin Heilongjiang 3
Mudanjiang Heilongjiang 1
Qiqihar Heilongjiang 1
Hankou Hubei 1
Wuhan Hubei 1
Suqian Jiangsu 1
Changchun Jilin 1
Dalian Liaoning 2
Shenyang Liaoning 4
Pékin Municipalité autonome 13
Shanghai Municipalité autonome 13
Tianjin Municipalité autonome 6
Xi'an Shaanxi 2
Jinan Shandong 2
Qingdao Shandong 2
Taiyuan Shanxi 1
Chengdu Sichuan 2
Hangzhou Zhejiang 1
Quzhou Zhejiang 1

* D'après les données disponibles dans notre base au 30 novembre 2022.