Chine

Les données se répartissent sur 14 subdivisions (provinces) et 26 villes, concernant un total de 64 personnalités*.


Villes

Villes Provinces Personnalités*
Bengbu Anhui 1
Chaohu Anhui 1
Wuhu Anhui 1
Xiamen Fujian 1
Canton Guangdong 7
Foshan Guangdong 1
Shaxi Guangdong 1
Taishan Guangdong 1
Harbin Heilongjiang 3
Mudanjiang Heilongjiang 1
Qiqihar Heilongjiang 1
Hankou Hubei 1
Wuhan Hubei 1
Suqian Jiangsu 1
Changchun Jilin 1
Dalian Liaoning 1
Shenyang Liaoning 3
Pékin Municipalité autonome 12
Shanghai Municipalité autonome 11
Tianjin Municipalité autonome 5
Xi'an Shaanxi 2
Jinan Shandong 2
Qingdao Shandong 1
Taiyuan Shanxi 1
Chengdu Sichuan 2
Quzhou Zhejiang 1

* D'après les données disponibles dans notre base au 24 octobre 2021.