Hero

Casting complet

Zhang Yimou

Zhang Yimou

réalisateur

Zhang Yimou

Zhang Yimou

scénariste

Feng Li

Feng Li

scénariste

Wang Bin

Wang Bin

scénariste


Jet Li

Jet Li

Nameless

Tony Leung Chiu-wai

Tony Leung Chiu-wai

Broken Sword

Maggie Cheung

Maggie Cheung

Flying Snow

Donnie Yen

Donnie Yen

Sky

Zhang Ziyi

Zhang Ziyi

Moon

Chen Daoming

Chen Daoming

King of Qin

Liu Zhong Yuan

Liu Zhong Yuan

Old Scholar

Zheng Tia Yong

Zheng Tia Yong

Old Servant

Yan Qin

Yan Qin

Prime Minister

Chang Xiao Yang

Chang Xiao Yang

General

James Hong

James Hong

Qin Emperor (voix)

Xia Bin

Xia Bin

Qin Guard #4

Hua Cao

Hua Cao

Qin Guard #2

Hei Zi

Hei Zi

Qin Guard #1

Ma Wen Hua

Ma Wen Hua

Head Eunuch

Xu Kuang Hua

Xu Kuang Hua

Pianist

Li Lei

Li Lei

Qin Guard #3

Emil Lin

Emil Lin

Nameless (voix)

Liu Jie

Liu Jie

Qin Guard #6

Bruce Locke

Bruce Locke

Sky (voix)

Jin Ming

Jin Ming

Eunuch

Angela Oh

Angela Oh

Moon (voix)

Peng Qiang

Peng Qiang

Qin Guard #5

James Sie

James Sie

Broken Sword (voix)

Elizabeth Sung

Elizabeth Sung

Flying Snow (voix)

Shou Xin Wang

Shou Xin Wang

Musician

Zhang Yakun

Zhang Yakun

The Qin guards' commander